SBBI

SBBI

Onze stichting ontvangt geen enkele subsidie of bijdragen van derden.

Wij staan open voor giften schenkingen, legaten en erfenissen om onze doelstellingen, namelijk bevordering gezondheidszorg en met name de organisatie van reanimatiecursussen, te kunnen continueren.

In dit kader zijn wij een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en behoeven geen schenk-of erfbelasting te betalen over deze schenkingen of erfenissen.