Nieuwe cursussen Reanimatie

Bij deze moeten wij u helaas laten weten dat onze stichting zich, door diverse omstandigheden,  genoodzaakt ziet om te stoppen met het organiseren van deze cursussen. Dit vinden wijzelf ook heel erg jammer.

Omdat wij reanimatie zeer belangrijk vinden en duidelijk in een behoefte voorziet, hebben wij geprobeerd om hiervoor een alternatief te vinden.

Als u in het vervolg belangstelling heeft voor een reanimatiecursus of een herhaling van een reanimatiecursus kunt u o.a. terecht bij Stichting Reanimatieonderwijs Zuid-Oost Brabant,bij uw plaatselijke EHBO-vereniging of een andere organisatie.

Zie website:

https://www.reanimatieonderwijszob.nl

U zult begrijpen dat zolang het Corona-virus  nog niet voldoende tot staan is gebracht, is het praktisch onmogelijk om überhaupt de reanimatiecursussen op te starten en te volgen.

Onze instructeurs en wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Samen met u streeft de Hartstichting ernaar om van heel Nederland één 6-Minutenzone te maken, zodat u overal in Nederland binnen 6 minuten gereanimeerd kunt worden.

Met een geldig reanimatiediploma kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener.
www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener
https://hartslagnusystem.nl/registreer

Zo kun je in een oogopslag zien wat je verzekeraar in 2019 vergoedt. Bij de meeste verzekeraars ligt dit tussen de 100 en 200 euro per jaar. Informeer bij je zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars geven concreet aan dat ze een reanimatiecursus vergoeden. Ze vergoeden dan een bedrag voor gezondheidscursussen en preventieve cursussen in het algemeen. Een reanimatiecursus valt hier ook onder. Bekijk wel voor de zekerheid wat hierover in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat. Of neem contact op met je zorgverzekeraar om het na te vragen. Bron: Independer

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ehbo-cursussen.aspx

Hartstichting blij met
besluit Schippers over declaratie AED-gebruik

Samenvatting

Gisteren maakte minister Edith Schippers bekend dat AED-eigenaren de rekening voor het gebruiksklaar maken van de AED na inzet vanaf volgend jaar kunnen indienen bij de ambulancedienst. De Hartstichting is blij met dit besluit.

Uit onderzoek weten wij dat AED-eigenaren bereid zijn om hun AED aan te melden bij een oproepsysteem, maar dat de bijbehorende kosten (circa 150 euro per inzet/gebruik) een drempel vormen. De Hartstichting verwacht dat deze ontwikkeling ervoor gaat zorgen dat meer AED-eigenaren hun AED beschikbaar stellen voor de buurt en registreren bij een oproepsysteem.

Meer AED’s nodig

Om tot een landelijk dekkend netwerk van AED’s te komen, is het noodzakelijk dat er circa 20.000 AED’s worden aangemeld bij het oproepsysteem. In Nederland zijn er naar schatting 80.000 tot 100.000 AED’s. Een groot deel hiervan kan niet worden ingezet op het moment dat het er om gaat: ze hangen binnen en zijn daardoor niet 24/7 beschikbaar. Bovendien staan ze niet geregistreerd bij het oproepsysteem.

Reanimatie binnen 6 minuten van levensbelang

De Hartstichting heeft het doel om iedereen in Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Om dit doel te bereiken, bouwt de Hartstichting aan een netwerk van 170.000 burgerhulpverleners (1% van de Nederlandse bevolking) en 30.000 AED’s, goed verspreid over het land, die in geval van nood een buurtbewoner direct kunnen helpen. Jaarlijks kunnen zo 2.500 levens worden gered. Op dit moment zijn er ruim 165.000 geregistreerde burgerhulpverleners en 10.000 AED’s