Activiteiten

Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland wordt binnenkort opgeheven.

Daarom kunt u vanaf 01-01-2021 geen beroep meer doen op een subsidiebedrag voor uw gezondheidsactiviteiten voor uw leden.

De deelnemers van onze reanimatiecursussen worden geadviseerd om zich aan te melden bij Stichting reanimatieonderwijs ZOB,

De plaatselijke EHBO verenigingen en andere organisaties.