Vallen…..voorkomen is beter dan genezen!!!! 30 maart 2020

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN     

Datum:  30 maart 2020
Tijd:        13.00 – 16.30 uur
Plaats:   Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert

Een ongeluk zit in een klein hoekje!  Daarom organiseert KBO Hapert in samenwerking met Buurtzorg weer een leerzame middag over allerlei zaken rondom valpreventie.

Dat valpartijen toenemen is deels een gevolg van de vergrijzing. Vooral de ouderen hebben hierdoor ook kans om te overlijden!
Een vervelende valpartij kan b.v. zowel een oorzaak als een gevolg zijn van een aandoening of ziekte. Of een bijwerking van medicatie die u krijgt.

Gevolgen van een val kunnen variëren van een blauwe plek, tot kneuzingen, hoofdletsel en botfracturen, of natuurlijk de beruchte heup.
Bij ongeveer de helft van de ziekenhuisopnamen is bekend hoe men is gevallen. Bij tachtig plussers is dat dan meestal uitglijden of struikelen, daarna komen een val uit bed en een val van de trap het meest voor.

Vallen is een symptoom van kwetsbaarheid.

Het is belangrijk dat ouderen zelf realiseren dat ze een risico lopen, en hiervoor actie kunnen ondernemen, om het risico te verkleinen.

Op deze manier kan het vallen zoveel mogelijk worden voorkomen. Er is gelukkig genoeg wat u kunt doen om stevig op de been te blijven.

Daarom organiseren wij met verschillende samenwerkingspartners een leerzame middag.

Deze bijzonder interessante middag is voor iedereen gratis toegankelijk en is bestemd voor leden en belangstellenden van 50 jaar en ouder. Gratis wordt u een kop koffie of thee aangeboden door de KBO – Hapert en Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland.

Het bestuur van de Bond van Ouderen stelt het bijzonder op prijs dat verschillende samenwerkingspartners aan deze middag hun medewerking verlenen.  In verband met de voorbereiding van deze middag willen wij graag weten, of op u komst kan worden gerekend. U kunt zich opgeven tot woensdag 25 maart a.s. bij Dr. Leo Laus door een briefje van deelname in de brievenbus van de Kloostertuin, Kerkstraat 21 te doen.

Voor de gouden tip!!!  Kom op 30 maart !!!
U bent van harte welkom.

Bestuur KBO-Hapert