Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen 8 april 2019

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen

Datum: Maandag 8 april 2019
Plaats:  Zaal De Gouden Leeuw
                 Hof 6 te Bergeijk
Tijd:     20.00 uur

Lezing door G.G.D.
een voorlichtingsbijeenkomst met als thema:
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Na de pauze zullen twee consulenten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst ( ISD de Kempen) uit komen leggen welke voorzieningen er binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vallen en hoe men deze aan kan vragen.
De ISD zorgt voor de uitvoering van de WMO voor de gemeente Bergeijk.

Tevens wordt uitgelegd wat een voorliggende voorziening is en welke dat zijn.

Iedereen is van harte welkom!

De lezing wordt georganiseerd door de KVG-Bergeijk en wordt ondersteund door Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland.