Zorg om het levenseinde 28 november 2017

Er zijn dit jaar een viertal lezingen getiteld: “zorg rondom het levenseinde” gepland.

Datum: dinsdag 28 november 2017
Plaats:  Gemeenschapshuis Den Tref, Hapert
Tijd:     14.00 – 16.00 uur

De onderwerpen die op deze middag behandeld worden zijn:

Hospice, en wat is palliatieve sedatie, fabels morfine (verteld door een verpleegkundige van hospice Merefelt)en euthanasie (verteld door vereniging van euthanasie)

Er is gelegenheid om vragen te stellen.  Deze bijzonder interessante middag is voor iedereen gratis toegankelijk en is bestemd voor leden en belangstellenden van 50 jaar en ouder. Zoals altijd wordt u gratis een kop koffie of thee aangeboden door de KBO – Hapert en Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland.

 Het bestuur van de KBO, afdeling Hapert stelt de toezegging van de diverse organisaties om aan deze middag hun medewerking te verlenen bijzonder op prijs. U bent van harte welkom op deze belangrijke informatiemiddag!