Veiligheidsmarkt 30 maart 2019 Hapert

Veiligheidsmarkt

Datum: 30 maart 2019
Plaats: Steunpunt de Kloostertuin, Kerkstraat 21 Hapert 
Tijd: 10.30 tot 16.00 uur

KBO Hapert vind het belangrijk om laagdrempelig informatief te zijn voor haar leden en voor ouderen en belangstellenden uit andere dorpen.

Ouderen willen en moeten steeds langer thuis blijven wonen. Om dit voor elkaar te krijgen moet je kennis overbrengen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, ook kinderen van ouderen hebben zo de kans om hier informatie te verzamelen en zo hun ouders te helpen op een zo verantwoord mogelijke manier thuis te blijven wonen.

Wij proberen we een breed aanbod te bieden van o.a.

Politie/buurtpreventie:   over inbraak veiligheid.

Persoonsalarmering:        voor snelle hulp/contact als
er iets aan de hand is

Veilige sleutelkluisjes

Brandweer:                         over veiligheid met brand en                                                        rook melders.

AED:                                       om snel te kunnen handelen bij                                            hartstilstand en dat veel                                                                 mensen weten dat het er is en                                                     hoe het werkt.

Assistep:                             een hulpmiddel om veilig trap                                                    op te lopen, zonder dat  de trap                                                    daardoor onveiliger wordt voor                                                  de mobielere partner.

Ergo therapeut:               over val gevaar en veiligheid in                                                   huis.

Stichting mobiliteit:     voor veilig bewegen in het                                                            verkeer met b.v. e-bike.

Audicien:                            want een goed gehoor geeft                                                          o.a. veiligheid in het  verkeer

De bibliotheek:                  komt met een leestafel met                                                          boeken over veiligheid.

Apotheek:                           komt over veiligheid bij het                                                           innemen van medicatie  en                                                           medicatie met een gele sticker.

Novadic:                              over verslaving en veiligheid.

Firma met domotica

We hopen dat weer veel mensen onze markt komen bezoeken en dat ze onder het genot van een kopje koffie/thee met een plakje cake samen kunnen praten over wat ze hebben gezien en over de toekomst. En zo ook een stukje sociaal contact hebben.

Deze bijzonder interessante markt is voor iedereen gratis toegankelijk en is bestemd voor alle belangstellenden.